ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Областна комисия за контрол по изпълнението на договорите за наем на отдадените под наем от Областния управител на област Добрич морски плажове на територията на област Добрич


ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Заместник - областен управител на област Добрич

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  директор на дирекция „АКРРДС" в Областна администрация - Добрич   

и  ЧЛЕНОВЕ:

1.       главен експерт „ТСУ и транспорт" в дирекция „АКРРДС" на Областна администрация - Добрич   

2.       гл. експерт „Стопанисване" в дирекция „АКРРДС" на Областна администрация - Добрич;

3.      старши юрисконсулт в дирекция „АПОФУС" на Областна администрация - Добрич;

4.      старши счетоводител в дирекция „АПОФУС" на Областна администрация - Добрич;

5.      Представител на РЗИ - Добрич;

6.      Представител на РО „НСК" - Добрич;

7.      Представител на Областен съвет на БЧК - Добрич;

8.     Представител на община Балчик;

9.     Представител на община Каварна;

10.   Представител на община Шабла.