ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Териториални структури на Министерство на финансите
 

Офис на обслужване на Национална агенция за приходите (НАП)

Град Добрич, ул.„Независимост" № 7

Тел.: 058 653540

Ел. поща: td_dobrich@ro08.nra.bg
интернет страница: http://www.nap.bg/page?sId19csT=8&id=24&textMode=0  

Митническо бюро   Добрич

Град Добрич, ул. „Независимост" № 36

Тел./ факс:  058 600 504
Ел. поща: Vladimir.Enchev@customs.bg
интернет страница:
http://www.customs.bg/bg/page/17

Митнически пункт               Балчик

Град Балчик, ул. „Приморска" № 1

Тел./ факс: 0579 74043
Ел. поща: Valentin.Levov@customs.bg
интернет страница:
http://www.customs.bg/bg/page/17