ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Помощна информация

Помощ за сайта

Съдържание:

    Браузъри
    Визуален дизайн
    Приложения
    Видове документи
    Помощ от нас

Браузъри

Уеб сайтът на Областна администрация Добрич е проектиран за следните браузъри:

    Firefox 1.0;
    Internet Explorer 6 или по-нова версия;
    Opera 7 или по-нова версия;
    Safari;
    Netscape 7 или по-нова версия.

Необходимо е да активирате следните възможности на браузъра, който използвате:

  CSSНужни за цялостно форматиране и разположение на страницата.

  JavaScriptДопълнителна интерактивност на страницата.Възможно е да се наложи да ги включите от менюто "Preferences"  браузъра, който използвате. Визуален дизайнСайтът www.dobrich.government.bg използва CSS за визуално разположение и изглед:

    Можете да настроите големината на шрифта на страницата спрямо Вашите нужди. В Internet Explorer можете да промените настройката от менюто "View > Text Size". При Mozilla Firefox можете да промените настройката от менюто "View > Text Size > Increase/Decrease". В Safari можете да промените настройката от менюто "View > Make text bigger/smaller".

    За браузъри, които не поддържат стилове (CSS), съдържанието на всяка страница от www.dobrich.government.bg ще е достъпно и разбираемо.

Приложения

            За да можете коректно да възпроизведете цялата информация, съдържаща се в сайта на Областна администрация Добрич, е възможно да се нуждаете от инсталирането на допълнителен софтуер. Препратките по-долу ще ви помогнат да свалите и инсталирате липсващите Ви програмни продукти:

   Adobe Reader

Продукт за разглеждане на документи в PDF формат.

Видове документи

    PDF документ — Adobe Acrobat PDF документ, който се отваря с безплатната версия Acrobat Reader.

    DOC документ — текстов документ, отварящ се с Microsoft Word.