ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Областна програма за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
Областна програма за работа на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси  за периода 2010 - 2015 г.