ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Зелената мрежа на Добруджа

Проектна идея по Туининг Проект „Укрепване капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения”PHARE BG/2006/IB OT 01

  "Зелената мрежа на Добруджа" - регионална комплексна мултимедийна система за развитие на партньорства и повишаване осведомеността на обществото